ריתום סוס למחרשה

שדות שבעמק - ריתום סוס למחרשה, וחריש שדות העמק בעזרת סוס 

הובלת מים באמת מים

ושאבתם מים בששון - הובלת מים מהבאר לשדות העמק בעזרת אמת מים דינמית 

פרס פרסת הזהב!

בסיום הפעילות יחולקו פרסות זהב לחלוצים המצטיינים